led-bulb-28w-details
Led Bulb 28W, ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 104.000đ
Bảo hành : 1 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Đèn Led bulb 28w


Đèn Led bulb 18w
Led Bulb 18W, ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 80.000đ
Bảo hành : 1 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Đèn Led bulb 18w
Đèn Led bulb 13w
Led Bulb 13W, ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 68.000đ
Bảo hành : 1 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Đèn Led bulb 13w
LED Tube >>
Led tube 1m2 20W
Giá sản phẩm : 56.000đ
Bảo hành : 2 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Đèn led tube 1m2


Led tube 0m6 10W
Giá sản phẩm : 50.000đ
Bảo hành : 2 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Đèn led tube 0.6m

Máng Led tube 1m2
Giá sản phẩm : 19.000đ
Bảo hành : 2 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Kích thước phù hợp với bóng led 1m2
led-am-tran-tron-details
Led Âm Trần Tròn 6W, ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 60.000đ
Bảo hành : 1 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310 
Đèn Led âm trần tròn 6w

Đèn led âm trần 12w
Led Âm Trần Tròn 12W, ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 85.000đ
Bảo hành : 1 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Đèn Led âm trần Vuông 12w
Đèn led âm trần 24w
Led Âm Trần Tròn 24W, ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 182.000đ
Bảo hành : 1 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Đèn led âm trần 24w
Đèn led âm trần vuông 6w
Led Âm Trần Vuông 6W,ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 64.000đ
Bảo hành : 1 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Đèn led âm trần vuông 6w
Đèn Led âm trần Vuông 12w
Led Âm Trần Vuông 12W,ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 95.000đ
Bảo hành : 1 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Đèn Led âm trần Vuông 12w
Đèn Led âm trần vuông 24w
Led Âm Trần Tròn 24W,ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 217.000đ
Bảo hành : 1 năm
Liên hệ : Mr Nam 0979.293.310
Đèn Led âm trần vuông 24w