Các sản phẩm Led Bulb : 
led-bulb-28w-details
Led Bulb 28W, ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 104.000đ
Bảo hành : 1 năm
Đèn Led bulb 28w

Led Bulb 18W, ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 80.000đ
Bảo hành : 1 năm
Đèn Led bulb 18w
Led Bulb 13W, ánh sáng trắng
Giá sản phẩm : 68.000đ
Bảo hành : 1 năm
Đèn Led bulb 13w
     
     

Comments