Ấn Độ thực hiện các dự án " Lớn Nhất thế giới "
Ấn Độ thực hiện dự án "lớn nhất thế giới" nhằm thay thế đèn chiếu sáng truyền thống bằng đèn LED.
Trong một dự án quốc gia về tiết kiệm năng lượng, Ấn Độ đang tiến hành thay thế hệ thống đèn chiếu sáng tại quốc gia này nằng đèn LED tiết kiệm năng lượng và ít gây ô nhiễm môi trường.
Đèn LED tiêu thụ điện năng ít hơn 80% so với bóng đèn sợi tóc...